Chuleta Escornabótica* (Firmware ROBOteach)

Esta Chuleta Escornabótica permite xogar coa configuración dos valores do escornabot para adaptalos ás nosas necesidades definindo avances e xiros.

IMPORTANTE: Ter instalado o Arduino IDE e o Firmware (código) de Escornabot. Aquí se indica o proceso: https://www.roboteach.es/escornabot-firmware/

Configuración de valores: avances e xiros

Por defecto o Firmware do Escornabot inclúe un avance de 10cm e un xiro de 90º. Se esta configuración non se adapta ao traballo que queredes realizar, podedes cambiar estes valores. Aquí tedes como facelo:

 • Entrar na carpeta do código “escornabot-firmware-DIY-stable”
 • Entrar na carpeta Escornabot
 • Abrir/Clicar en “Escornabot.ino”
Opción "Escornabot.ino" do Firmware de Escornabot
 • Abrirase o código do Escornabot no Arduino
 • Colocarse na pestana “Configuration.h”
Pantallazo so código de Escornabot no Arduino, coa opción Configuration.h marcada
 • Unha vez en Configuration.h buscar as seguintes liñas: (cara a parte medio-baixa da páxina)
parte do código de Escornabot coas liñas de código de avance e xiro
 • Para cambiar distancia de avance:
  • Modificar o valor 100 mm (10cm) pola distancia que desexemos en mm.
  • #define MOVE_DISTANCE_DEFAULT 100.0f //mm
 • Para cambiar os graos de xiro:
  • Modificar o valor de 90 (º) polo ángulo de xiro que desexemos, en graos.
  • #define TURN_DEGREES_DEFAULT 90.0f //°

Configuración de modos

Por defecto o código do Escornabot ben con 3 Modos activados. Cada un destes modos contén diferentes funcionalidades segundo as pulsacións (“estándar” ou prolongadas) nos 5 botóns da botoeira. Podemos activar ou desactivar algúns destes modos. Para iso temos que:

 • Entrar na carpeta do código “escornabot-firmware-DIY-stable”
 • Entrar na carpeta Escornabot
 • Abrir/Clicar en “Escornabot.ino”
 • Abrirase o código do Escornabot no Arduino
 • Colocarse na pestana “Configuration.h”
 • Unha vez en Configuration.h buscar as seguintes liñas: (ao inicio da páxina)
Código do Escornabot coas liñas de código de modo simple e modo 1.
 • MODO SIMPLE: Modo que unicamente contén Avance de 10cm (diante-atrás) e Xiro de 90º (dereira-esquerda). NON ten pulsacións prolongadas que activen outras funcionalidades (pausa, modos, xiros con diferentes ángulos). [Pode ser útil para quen se estea iniciando ou para persoas con dificultades motoras].
 • Para activar o Modo Simple:
  • Modificar “false” por “true”
código escornabot, con True no modo simple
 • SO MODO 1: Modo que unicamente contén as funcionalidades do Modo 1: avance de 10cm (diante-atrás), xiro de 90º (dereita-esquerda), xiro de 45º (dereita-esquerda) e pausa. NON ten as funcionalidades do Modo 2 e 3.
 • Para activar So o Modo 1:
  • Modificar “false” por “true”
Código do Escornabot, modo 1 SO activado

Configuración Automática do Teclado

Unha vez introducido o código, podemos fixar de xeito “automático” os valores dos botóns do teclado sen necesidade de realizar un test de botoeira e sen ter que apuntar valores nin introducilos no código. Para elo:

 • Pulsamos a tecla central do teclado do Escornabot (e a mantemos pulsada)
 • Encedemos Escornabot (a tecla central -GO- segue pulsada)
 • O Escornabot comeza a pitar (soltamos a tecla central -GO-)
 • Cando remata a secuencia de pitidos introducimos a seguinte secuencia de pulsacións/comandos para fixar os valores do teclado:
  • Botón Adiante
  • Botón Esquerda
  • Botón Central -GO-
  • Botón Dereita
  • Botón Atrás
 • Comprobamos o funcionamento do Escornabot

Ollo!!! Se os MOTORES (STEPPERS) están invertidos: Adiante funcionará como atrás e atrás como adiante.
Neste caso a secuencia que debemos marcar tras escoitar os pitidos de encedido comentados é:

 • Botón Atrás
 • Botón Dereita
 • Botón Central -GO-
 • Botón Esquerda
 • Botón Adiante

Neste caso, a funcionalidade de PAUSA estará no botón ADIANTE, en lugar de ATRÁS, pois os comandos están invertidos.

*Nome da sección tomado do proxecto orixinal: https://youtu.be/wN8WF5jdgVU