Enquisa OEU: Novas Linguaxes e Habilidades Maker para Educación

Bo día a todas,
en primeiro lugar, unha vez máis, agradecervos a vosa participación neste Obradoiro de Extensión Universitaria; para nós foi unha experiencia fantástica.
Deixámosvos agora unha enquisa anónima para que é importante para nós e requisito obrigatorio dende a UVigo. Grazas pola vosa colaboración!

Por favor, activa JavaScript no teu navegador para completar este formulario.
Indica o teu grao de satisfacción cos contidos traballados no curso
Valora do 1 ao 5 os teus coñecementos previos no tema antes do Obradoiro
Valora do 1 ao 5 os teus coñecementos sobre o tema tras o Obradoiro
Valora o nivel de logro dos obxectivos do obradoiro
Valora a adecuación de horario e datas do obradoiro
Valora o cumprimento de horarios do obradoiro por parte da equipa docente
Valora os materiais e recursos empregados durante o obradoiro
Indica o teu grao de satisfacción coa metodoloxía desenvolvida ao longo do obradoiro
Valora á equipa docente