Somos condutores de electricidade?

Relato dunha experiencia centrada na formulación de hipóteses sobre a condutividade humana e a comprobación das mesmas. Esta experiencia forma parte dun proxecto máis amplo desenvolvido entre xaneiro e xuño de 2021 sobre O Noso Corpo. Finalidade: Explorar o noso corpo, descubrir a súas características, experimentar a nosa condutividade. Formularse interrogantes, promover a curiosidade das …

Somos condutores de electricidade? Ler máis »