AniMurais Aumentados

Relato dunha experiencia que aborda unha investigación centrada no reino animal empregando linguaxe audiovisual e códigos QR. Finalidade: descubrir, explorar e investigar exemplares dos diferentes grupos de animais e as súas características (entre outras: vertebrados-invertebrados, ovíparos-vivíparos, herbívoros-carnívoros-omnívoros). Construír coñecemento especializándose nun animal do grupo (mamíferos, réptiles, aves, peixes etc.) e producir información sobre o mesmo …

AniMurais Aumentados Ler máis »